Prachový diabol v Číne

Novinka

Deti na základnej škole v Číne ohrozoval prachový diabol, ktorý sa vyskytol na miestnom ihrisku: