Prachový diabol v Rusku

- Tver - P.M.
Novinka

Nad Ruskom sa vyskytol takýto prachový diabol.