Prechod dnešných búrok

Novinka

Búrky sa dnes presúvali najmä cez stredné a východné Slovensko. Sprevádzané boli predovšetkým prívalovými zrážkami, ale v niektorých lokalitách sa na čele frontu vyskytol aj shelf cloud.