Pred 6 rokmi vystrájali najničivejšie tornáda

- P.M.
Novinka

Presne pred 6 rokmi sa nad USA hnalo obrovské množstvo tornádo. Tento deň je označovaný ako SUPER OUTBREAK alebo v preklade: ,,super vypuknutie,, V tento deň sa nad americkou pevninou vyskytlo viac než 300 tornád, pričom z nich bolo 15 tornád najvyššej kategórie EF4 a EF5. Najničivejšie boli tornáda v Mississippi a v Alabame

Tornáda spôsobovali devastačné škody. Tornáda boli také rozsiahle, že pripomínali skôr vyčíňajúci hurikán. 27. apríl 2011 sa do histórie zapísal ako deň s najrozsiahlejšími škodami v novodobých dejinách, ktoré spôsobili tornáda.