Pred rokom a teraz

- P.M.
Novinka

Toto je reality dnešných dní na našom území.