Predpoveď anomálii vôd na zimu

Novinka

Výpočet japonského JAMSTECU očakáva počas tohtoročnej zimy oceány na našej planéte opäť teplotne nadpriemerné. Avšak na očakávaných anomáliach vôd oceánov možno vidieť jav La Niňa. Studené vody by mal Atlantik dosahovať aj pri pobreží Európy, čo by malo priniesť teplotne podpriemernú zimu do západnej polovice Európy.