Prehánka na východe

- Košické Olšany
Novinka

Prehánka sa vyskytla v okolí Košíc, ale búrku nepriniesla.