Prehánka v Bratislave

- Bratislava
Novinka

Od severozápadu prichádza nad naše hlavné mesto prehánka.