Prehánky na východe

Novinka

Prehánky na východe priniesli slabšie úhrny zrážok. Obyvateľov Buzice ochladilo 5,2 mm vody.