Prehánky v okolí Nových Zámkov

- Mojzesovo
Novinka

Na juhozápade územia dnes bolo možné pozorovať výrazný shelf cloud. Takýto sa vyskytol v okolí Nových Zámkov. Shelf cloud je typ oblačnosti, ktorý spravidla prináša zrážky. Je to zrážkami ochladzovaný vzduch, ktorý pred sebou tlačí masy spravidla teplejšieho vzduchu a je tak príčinou vzniku návejového oblaku, predovšetkým na prednej strane búrky, či prehánky.