Prehlbujúca sa tlaková níž nad Atlantikom

Novinka

V oblasti Atlantického oceána sa prehlbuje výrazná tlaková níž. Existuje možnosť, že sa sformuje do intenzity hurikánu. Ako však môžete vidieť na trajektórii jednotlivých behov numerických modelov, tak stále nie je jasné ďalšie putovanie tejto výraznej tlakovej níže.