Prehlbujúca sa tlaková níž nad Pacifikom

Novinka

Dnes sme informovali o hustom snežení, ktoré zasiahlo Tokio a ktoré prinieslo až 23 cm snehu v priebehu 9 hodín. Tlaková níž, ktorá toto sneženie priniesla sa odsúva nad Pacifik, kde sa prehlbuje. Tlak v jej strede poklesol za 24 hodín až o 36 hPa na úroveň 961 hPa, čo sú veľmi nízke hodnoty. 

img
Tlaková níž najskôr zasiahla Japonsko
img
Aktuálne sa odsúva nad Pacifik