Priemerná jeseň

- P.M.
Novinka

Prvé dva jesenné mesiace by mali byť zrážkovo slabo nadpriemerné a teplotne priemerné.