Priemerná jeseň

Novinka

Prvé dva jesenné mesiace by mali byť zrážkovo slabo nadpriemerné a teplotne priemerné.