Priesmyky sú prejazdné

- P.M.
Novinka

V Alpách naplno pokračujú práce na sprejazdňovaní priesmykov. Podarilo sa sprejazdniť aj priesmyk Timmelsjoch v Taliansku.