Prívalová povodeň v Severnej Karolíne

- Statesville - P.M.
Novinka

V centrálnej časti Severnej Karolíny v oblasti Statesville došlo k prívalovým povodniam. V oblasti za 5 hodín spadlo až 170 mm zrážok, čo rozvodnilo toky a zaplavilo cesty.