Prívalová povodeň v Skopje

- Skopje
Novinka

Skopje sa spamätáva zo sobotňajšej prívalovej vlny: