Prívalové dažde vo Francúzsku

Novinka

Mnohé francúzske mestá boli včera zaplavené silnými prívalovými dažďami. Búrky sa vytvárali v rámci ,,train efektu,, čo znamená že niekedy búrky akoby stagnovali na jednom mieste viac hodín. To malo za následky lokálne povodne. V niektorých mestách sa úhrny zrážok za posledných 24 hodín pohybovali aj cez 200 mm, čo je už extrémne množstvo.