Prívalové povodne vo Francúzsku

- Bonneval-sur-Arc - Ľ.F.
Novinka

Intenzívne prívalové povodne spôsobili vo Francúzsku výrazné škody. Povodňová vlna sa hnala korytami a spôsobila škody aj na porastoch. Takto vyzerali následky rozvodnenej rieky v oblasti Bonneval-sur-Arc.