Prší a prší

- P.M.
Novinka

Studený front naďalej prináša intenzívne zrážky. Front sa posunul zhruba o 100 km smerom na východ a na západe tak prestalo pršať.