Prúdi k nám piesok až zo Sahary

Novinka

Vplyvom veľmi veterného počasia v oblasti Stredomoria a severnej Afriky sa do vyšších vrstiev atmosféry dostali častice piesku. Tie v pomerne výraznej koncentrácii smerujú cez Jadran, Balkán až nad naše územie. Zašpinené parapety a autá ste nám už hlásili najmä z východného Slovenska, kde je koncentrácia najvýraznejšia.