Prvá polovica januára teplotne priemerná

Novinka

Prvú polovicu januára máme za sebou a môžeme ju zhodnotiť ako teplotne priemernú. Naše územie však bolo na rozhraní medzi teplotne výrazne podpriemernou severovýchodnou Európou, kde teploty boli až o 10°C nižšie ako je dlhodobý priemer a medzi teplotne nadpriemernou juhozápadnou Európou, kde prevládali teploty vyššie o zhruba 4°C ako je na prvú polovicu januára bežné.