Prvé zrážky dorazili sú už na západe

- Trnava - P.M.
Novinka