Rakúskom prechádza masívny búrkový komplex

- Ľ.F.
Novinka

Naozaj obrovský búrkový komplex sprevádzaný vysokou bleskovou aktivitou momentálne prechádza Rakúskom ďalej na severovýchod. Búrky sú sprevádzané silným nárazovým vetrom, krupobitím a intenzívnymi zrážkami. Búrkový komplex má na satelitných snímkach výrazne črty, ktoré poukazujú na intenzitu systému. Už dlhšiu dobu je možné pozorovať prestreľujúce vrcholčeky, ktoré signalizujú dlhodobo výrazný výstupný prúd búrok. Teplota na samotnom vrchu oblakov dosahuje -60 až -65°C, čo je tiež znakom intenzívnych búrok.

V meste Kössen, v Tirolsku bol pri prechode búrky zaznamenaný náraz vetra s rýchlosťou až 26 m/s. Ešte silnejší náraz vetra bol zaznamenaný priamo v Innsbrucku, kde bol zaznamenaný náraz vetra o rýchlosti až 32 m/s.

Búrky postupujú ďalej na severovýchod a nestrácajú na sile. Počas prvej polovice noci môžu zasiahnuť aj oblasť juhozápadného Slovenska. Situáciu budeme sledovať online.