Rekordne málo ľadu na Antarktíde

- Antarktída
Novinka

Zatiaľ čo arktický ľad pribúda, tak naopak antarktický ubúda, nakoľko tu panuje leto. Družicové merania však vykázali, že ľad sa tento rok topí výraznejšie. V novembri bolo na Antarktíde 14,54 miliónov km2 ľadovej plochy, čo je o 1,81 milióna km2 menej ako je medián z rokov 1981 až 2010.

img