REPORTÁŽ: Seina v Paríži kulminuje

- Paríž
Novinka

Hladina Seiny v Paríži začala kulminovať. Jej kulminácia je okolo hranice 650 cm. Hydrológovia však upozornili, že aj keď hladina v sobotu kulminuje, tak vysoká hladina Seiny zostane v Paríži ešte niekoľko dní. Opadávať bude len veľmi pomaly: