Rok 2015 by mal byť najteplejším v histórii

Novinka

NASA informovala, že s pravdepodobnosťou 87% by rok 2015 mal byť najteplejší od začiatku meraní. Priemerná teplota za prvý polrok tohto roka bola o 0,85°C vyššia ako je dlhodobý priemer. Júl 2015 bol najteplejším mesiacom v histórii meraní a august 2015 bol druhým najteplejším mesiacom v histórii meraní.

Mesiace október a november by mal byť v medziach normálu a december 2015 sa na planéte opäť očakáva teplotne nadpriemerný.