Rok 2016 by mal byť TEPLEJŠÍ ako rok 2015

Novinka

Britskí prognostici z Met Officu vytvorili prognózu vývoja teplôt na rok 2016. Podľa nich by priemerná globálna teplota vzduchu mala byť na úrovni +14,84°C. Tieto odhady sú vyššie ako tie, ktoré vytvorili pre rok 2015. 

Priemerná teplotná anomália na Zemi by sa mala pohybovať od +0,72 do +0,96°C. Po spriemerovaní nám teda vychádza, že globálna teplota na Zemi v roku 2016, by mala byť o +0,84°C vyššia ako je dlhodobý priemer z rokov 1961 až 1990. 

Globálna priemerná teplotná anomália na Zemi v roku 2015 z dát od januára do októbra je +0,72°C. Z tohto je tak zreteľné, že Briti očakávajú, že rok 2016 bude ešte teplejší ako rok 2015.