Rok 2016 je zatiaľ najteplejší v histórii

Novinka

Rozloha arktického ľadu lámala prvý polrok roku 2016 mnohé rekordy. Efekt El Niňo mal za následok výrazne nadpriemerné teploty v oblasti severného pólu, čo malo za následok extrémne malú rozlohu arktického ľadu. Od roku 1880 bol zatiaľ každý mesiac roku 2016 celosvetovo priemerne najteplejší v histórii. Podľa NASA's Goddard Institute for Space Studies (úrad NASA zaoberajúci sa vesmírnymi štúdiami) bol prvý polrok najteplejší v histórii, s priemernou teplotou vyššou o 1,3°C ako dlhodobý priemer neskorého devätnásteho storočia.