Rok 2016 sa vymyká zo všetkých priemerov

Novinka

Ak sa pozrieme na graf priemerných odchýlok za uplynulé roky, tak vidieť pomerne jednoznačný nástup roku 2016. Teplota počas prvých dvoch mesiacov bola na Zemi výrazne nad priemerom.