Rok 2016 sa vymyká zo všetkých priemerov

- P.M.
Novinka

Ak sa pozrieme na graf priemerných odchýlok za uplynulé roky, tak vidieť pomerne jednoznačný nástup roku 2016. Teplota počas prvých dvoch mesiacov bola na Zemi výrazne nad priemerom.