Rok 2018 bol v našej oblasti zrážkovo podpriemerný

Novinka

Počas roku 2018 sme zaznamenali v mnohých oblastiach Európy veľmi málo zrážok. Zrážkové úhrny boli podpriemerné aj v našej oblasti. Najviac zrážok spadlo na juhozápade Slovenska, kde boli zrážky v norme. Naopak najmenej na severovýchode Slovenska, kde spadlo len 60% zrážok, ktoré normálne spadnú za rok.