Rozsiahle čistiace práce po povodniach

- Bádensko-Württembersko
Novinka

Aj jeden mesiac po ničivej prívalovej povodni v Bádensku-Württembersku stále prebiehajú čistiace práce. Odhaduje sa, že následky povodní definitívne odstránia až začiatkom augusta.