Rozsnežilo sa aj v Poprade

Novinka

Snežiť začalo v priebehu dopoludnia aj v oblasti Popradu.