Rozvodnená Rovňavka

Novinka

Hladiny riek naďalej stúpajú. Takto vyzerá rozvodnená rieka Rovňavka v obci Kotešova.