Rozvodnená Rovňavka

- Ľ.F.
Novinka

Hladiny riek naďalej stúpajú. Takto vyzerá rozvodnená rieka Rovňavka v obci Kotešova.