Rozvodnené rieky na západe

Novinka

Takto vyzerá po trojdňovom daždi potok Vlára v Hornom Srní.