Rozvodňujú sa rieky

- P.M.
Novinka

V Nemecku a v Rakúsku neprestáva pršať, čo začína rozvodňovať vodné toky.