S mrazom bojujú aj Francúzi

Novinka

Silné mrazy už druhé ráno komplikujú situáciu vo Francúzsku. Mrazy od 0 do -6°C zasiahli aj nížiny. Mrzlo takmer na celom území, s výnimkou južných okresov. Tamojší poľnohospodári sa snažia chrániť úrodu klasickým spôsobom, zakladaním ohňa pomedzi plody. Najviac postihnuté a citlivé na mráz sú vinice, ktorých odumretie by pre Francúzov znamenalo obrovské škody. Viacero viníc silný mráz neočakávalo a pestovatelia tam už rátajú škody.