Saharský piesok spôsobil hnedý západ Slnka

Novinka

Vysoká koncentrácie saharského piesku v Európe nespôsobila len to, že sme mali zaprášené autá. Kvôli prachovým časticiam sa pri nízkom sklone Slnka sfarbil západ na hnedo.