Severný Atlantik je stále chladnejší

- P.M.
Novinka

Severný Atlantik sa stále ochladzuje. V porovnaní s rokom 2014 je ochladenie už výrazné. Na grafe tepelného obsahu jasne vidieť kulmináciu v roku 2009 a aktuálne ochladzovanie. To by malo naďalej pokračovať.