Shelf cloud nad Bratislavou

- P.M.
Novinka

Shelf cloud na čele búrok je možné pozorovať aj nad juhozápadným Slovenskom.