Shelf cloud nad Žilinou

- Žilina
Novinka

Výrazná búrka, na čele ktorej sa sformoval shelf cloud už dorazila aj do Žiliny