Shelf cloud z Podhájskej

- Podhájska - Ľ.F.
Novinka

Naozaj mohutný shelf cloud sa sformoval na búrke v okolí Nových Zámkov.