Shlef cloud nad Poľskom

- Opole
Novinka

Nad poľský Opolom sa vyskytol výrazný shelf cloud.