Shlef cloud nad Poľskom

- Opole - P.M.
Novinka

Nad poľský Opolom sa vyskytol výrazný shelf cloud.