Silné búrky sa ženú Nemeckom

- Waren - P.M.
Novinka
Búrky

Takáto silná búrka sa ženie severným Nemeckom. Fotografiu nám zaslal čitateľ Tadeáš.