Silné búrky v Badénsku

- Bádensko-Württembersko
Novinka

V Badénsku sa dnes vyskytli búrky, ktoré sprevádzal silný vietor, ale padali aj krúpy: