Silné búrky v Maďarsku

- P.M.
Novinka

Na juhu Maďarska sa aktuálne vyskytujú veľmi silné búrky, ktoré pomaly postupujú smerom k severu.