Silné búrky v Nemecku

Novinka

Cez nemecké Bádensko-Württembersko sa prehnali silné búrky. Vietor spôsoboval škody.