Silné búrky v Nemecku

- Bavorsko - P.M.
Novinka

Na východe Nemecka sa vyskytujú silné búrky. Tie pomaly postupujú nad územie Českej republiky.

Es geht ordentlich ab in Bayern