Silné búrky v Rakúsku

- Ľ.F.
Novinka

Vo východnej časti rakúskych Álp prebieha silná búrková činnosť. V oblasti bolo zaznamenaných už viac ako 400 bleskov. Tamojšia situácia je v obrovskej časti podporovaná orografiou. Búrka u nás na východe už nejaví žiadnu bleskovú aktivitu, stále však produkuje veľké množstvo zrážok.