Silné búrky v Saudskej Arábii

- Burajda
Novinka

V Saudskej Arábii sa vyskytli silné búrky, ktoré boli sprevádzané prívalovými zrážkami a silným vetrom.