Silné búrky zasiahli východné Slovensko

Novinka

Obrovský mezoškálový konvektívny systém vznikol dnes popoludní v oblasti juhozápadného Slovenska a severozápadného Maďarska. Postupne sa presúval ďalej na východ a na viaceré miesta priniesol silný nárazový vietor, intenzívne zrážky a krupobitie. Búrkový komplex neskôr v oblasti stredného Slovenska zoslabol a jeho aktívna časť sa presunula do Maďarska. Stredným Slovenskom medzitým postupovalo výrazné zrážkové pásmo. Zrážky v tomto pásme vypadávali zo stratiformnej oblačnosti na zadnej strane konvektívneho systému.

Aktívne pásmo tohoto systému, s početnými búrkami sa momentálne presúva zo severného Maďarska nad východné Slovensko. Búrky môžu byť postupne opäť intenzívne a sprevádzané silným nárazovým vetrom, intenzívnymi zrážkami a miestami aj krupobitím.

Mezoškálový konvektívny komplex je tak mohutný, že sa dá na ňom dokonca detegovať mezocyklóna (rotácia stúpajúceho vzduchu). Tá je dobre pozorovateľná na radarových snímkach.